naglowek2.png
           
grafika
 
[01.06.2017]   [IPH Admin]
[Liczba zdjęć: 13]
28sejmik_gosp_170x70_A.jpg
KSU_wspieramy-przedsiebiorczych_OSTATECZNE.jpg
baner.jpg
Portal - REALIZOWANE PROJEKTY
Biznes na obcasach
[21.11.2017 | IPH Admin

  Jesteś kobietą?

Masz więcej niż 29 lat?

Jesteś bezrobotna lub bierna zawodowo?

Masz pomysł i chcesz założyć swój biznes?

Mieszkasz lub uczysz się w kujawsko – pomorskiem?

Chcesz prowadzić biznes w kujawsko – pomorskiem?


Zapraszamy do nas do udziału w projekcie
„Biznes na obcasach”

 

O projekcie:

„Biznes na obcasach”

 

Celem projektu jest: Wzrost zdolności do samozatrudnienia 60 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 lat z terenu województwa kujawsko – pomorskiego (zamieszkałych lub uczących się) w okresie 01.11.2016 – 31.12.2018

 

Efektem projektu będzie:

45 osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie i

 

50 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Wartość projektu:1 964 822,40

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 1 670 099,04

DLA ZAINTERESOWANYCH:

Korzyści z udziału w projekcie:

- doradca zawodowy pomoże określić czy masz duszę przedsiębiorcy

- trenerzy na szkoleniach „ABC Przedsiębiorczości” nauczą Cię jak zarejestrować firmę i jak ją prowadzić, jak napisać biznes plan a z doradcą będziesz mogła skonsultować swój Biznes Plan

- otrzymasz dotację na pozyskanie niezbędnych zasobów do prowadzenia działalności (do 6-cio krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ogłoszeniem GUS, wyliczane na dzień przyznania wsparcia – tj. ok 25 tys.)

- przez 6 mc będziesz otrzymywać dodatkowe wsparcie pomostowe do 1500,00 miesięcznie (finansowe lub szkoleniowo – doradcze lub mentoringowe)

 

Zgłoszenia

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

Wzór formularza rekrutacyjnego - załącznik na górze strony

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny doradcy zawodowego

 

Prosimy złożyć dokumenty rekrutacyjne w naszej siedzibie:
 
Biuro IPH Toruń, ul. Marii Skłodowskiej 41
(można osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu)

 

Masz dodatkowe pytania? Zobacz czy nie znajdziesz odpowiedzi w FAQ lub pisz do nas biznesnaobcasach@iph.torun.pl.

 


 

OGŁOSZENIE O UCZESTNIKACH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lista osób zakwalifikowanych do projektu.

Lista osób nieprzyjętych do projektu.


Obecnie trwa ocena formularzy złożonych w toku rekrutacji uzupełniającej. Zainteresowanych będziemy informować również indywidualnie.

 


Prezentujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej - nabór prowadzony w okresie 22.08.2017 - 25.08.2017. Wyniki rekrutacji uzupełniającej - nabór prowadzony od 25.08.2017 zostaną opublikowane w terminie późniejszym, najpóźniej 26 września 2017r.

 

WYNIKI

 


 

 

Z dniem 15 września Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu zawiesza rekrutację do projektu "Biznes na obcasach". Dzień 15 września - piątek, godzina 16.00 to ostatni moment na złożenie formularza zgłoszeniowego.OGŁOSZENIE O NABORZE 

na wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej

Czas naboru: od 06.10.2017 do 31.10.2017

Przedmiot naboru:

 1. Biznes plan wraz z załącznikami
 2. Wniosek o wsparcie pomostowe

Kto może złożyć wniosek:

 1. Uczestniczki projektu „Biznes na obcasach”, które ukończyły wsparcie szkoleniowo - doradcze.
 2. Uczestniczki spełniające kryteria udziału w projekcie - posiadające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

Miejsce składania biznes planu oraz wniosku o wsparcie pomostowe: 

Biuro Projektu Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń, w godzinach 8.00 - 16.00 (decyduje data wpływu) - do 31.10.2017 r

Należy złożyć:

 1. Biznes plan - trwale spięty w 2 egzemplarzach - podpisany i parafowany na każdej stronie wraz z załącznikami
 2. Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo - doradczego (kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia)
 3. Oświadczenie o numerze PESEL
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu/ otrzymaniu pomocy de minimis
 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków dostępu do projektu
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu przyznawania środków
 8. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami - w 2 egzemplarzach -  podpisany i parafowany na każdej stronie wraz z załącznikami

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych
 2. Wzór Biznes Plan
 3. Karta oceny formalnej biznesplanu
 4. Karta oceny merytorycznej biznesplanu
 5. Minimalne wymagania dotyczące oceny biznes planów
 6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji)
 7. Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego
 8. Wzór wniosku o udzielenie  wsparcia pomostowego
 9. Wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
 10. Formularz informacji o pomocy innej niż pomoc de minimis
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Oświadczenie o numerze PESEL
 13. Oświadczenie o spełnianiu warunków dostępu do projektu
 14. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis
 15. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.
 16. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu przyznawania środków finansowych


Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy wyniki oceny biznesplanów w projekcie Biznes na Obcasach.

WYNIKI

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
omay(2).jpg
2.jpg
omay(2).jpg
banerp3.png
opcje zaawansowane...