• 21
  Tuesday
  Jan 2020
  0
  Inne
  0
  Szkolenie
  1
  Networking
 • 18
  Wednesday
  Mar 2020
  1
  Inne
  0
  Szkolenie
  0
  Networking
Od 7 listopada weszły w życie zmiany przepisów prawa, które szczególnie dotyczą przedsiębiorców. Nowelizacja procedury cywilnej dotknęła zarówno małe firmy jak i wielkie zakłady przemysłowe. Wszystkie podmioty bowiem zmierzą się z tym wyzwaniem. Dlatego warto wiedzieć, co zmieniło się w zakresie procedury w 2019 r. i jakie zmiany czekają nas od 1 stycznia 2020 r. Przywrócenie postępowania gospodarczego Największa zmiana dotycząca przedsiębiorców...
Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji: „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje – możliwość finansowania w ramach regionalnych zwrotnych produktów finansowych oraz w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego„ Konferencja skierowana jest do mikro, małych lub średnich firm oraz instytucji otoczenia biznesu. Rejestracja na wydarzenie jest obowiązkowa: http://ekip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/szkolenia Na spotkaniu...
  Dołącz do Dialogu Managerów Pracujesz jako manager w firmie produkcyjnej? I chcesz jeszcze skuteczniej motywować swoją załogę? Zatem Dialog Managerów 2020 jest dla Ciebie.  Czym jest Dialog Managerów? To pierwsza inicjatywa szkoleniowo-networkingowa w Kujawsko-Pomorskiem, którą kierujemy do osób na stanowiskach kierowniczych.  Dialog Managerów odbędzie się 18.03.2020 w Toruniu dzięki współpracy FlexHR, Pomorskiej Specjalnej Strefy...
Informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp z o.o. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” (poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020). Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-...
Przedstawiamy skład nowych Organów Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu: - Prezes Zarządu IPH w Toruniu - Henryk Dulanowski (Inter Artic Henryk Dulanowski), - Zarząd IPH w Toruniu: 1.    Karol Polasik - Wiceprezes Zarządu (Vobacom Sp. z o.o.), 2.    Zbigniew Wiśniewski - Wiceprezes Zarządu (POLTRANS FTH), 3.    Kamil Dobies - Wiceprezes Zarządu (Doradca Restrukturyzacyjny Kamil Dobies), 4.    Ewa Korecka - Wiceprezes Zarządu (FlexHR Doradztwo...
Wtorek z eksportem już 5 marca w Toruński Park Technologiczny ! Podczas seminarium eksperci z Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprezentują genezę koncepcji Przemysłu 4.0, aktualne trendy i dobre praktyki, zagrożenia wiążące się z postępującą automatyzacją, przykłady zastosowań i projekty pilotażowe, Targi Hanowerskie jako hot-spot Przemysłu 4.0 oraz odpowiedzą na Państwa pytania związane z rynkiem niemieckim. #eksport #Niemcy #...

Prawo

Już jest – pierwsze badanie wynagrodzeń w firmach produkcyjnych w woj. Kujawsko-pomorskim – Flexalary 2019. O raporcie płacowym Flexalary 2019 pisaliśmy już nie raz, chociażby na blogu mecenas Agaty Kicińskiej https://prawodlapracodawcy.pl/badanie-wynagrodzen-flexalary-2019/ czy też na Konstytucji Biznesu https://konstytucjabiznesu.biz/flexalary-2019/ Dla przypomnienia, badanie to organizowane jest przez toruńską firmę FlexHR, aktywnie wspierającą rozwój rynku pracy. Badanie polega na zebraniu...
Dzień 31 grudnia 2019 r. to ostateczna data rejestracji przedsiębiorców w Rejestrze bazy danych o produktach i opakowaniach. Przedsiębiorca, który nie spełni tego obowiązku narazi się na brak odbioru opadów po 1 stycznia 2020 r. oraz kary nakładane przez Inspektorat Środowiska. Bada danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) składa się z Rejestru m. in. podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Zasady...
W komunikatach docierających do nas zewsząd najczęściej słyszymy o liczbie firm, które powstają każdego roku. Rzadko mowa jest o tym jak wiele firm upada. A liczby mówią same za siebie – każdego roku  w Polsce upada około 600 firm. Dzisiejszy wpis o kluczowych powodach upadłości w Polsce przygotowała Pani Marta Kowalik – specjalista platformy ALEO.com, z którą to platformą od niedawna współpracujemy w tematach poświęconych przedsiębiorcom. Według raportu ALEO.com “Upadłość firm w Polsce...
Od 13 października 2019 r. przedsiębiorcy mogą już dokonywać zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych w specjalnie przeznaczonym do tego rejestrze. Jest to nowy obowiązek przedsiębiorców wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych funkcjonuje już od niedzieli. Informacja ta ważna jest dla spółek prawa handlowego takich jak spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też...
Wczoraj uczestniczyłem w plenarnym posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego, której jestem członkiem (z ramienia BCC). Przedmiotem obrad była budowa stopnia wodnego w Siarzewie. To ciekawa inwestycja, ważna dla biznesu, dlatego warto o niej wspomnieć. Podczas posiedzenia miałem okazję wysłuchać interesujących wystąpień osób zaangażowanych w ten temat. Ze szczególną uwagą śledziłem wystąpienie profesora Zygmunta Babińskiego z Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych bydgoskiego UKW pt...
Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że od 1 września działa już tzw. biała lista podatników VAT. Umożliwia ona sprawdzenie czy Twój kontrahent jest płatnikiem podatniku VAT, a przede wszystkim – jaki numer rachunku bankowego został przez niego zgłoszony do Urzędu Skarbowego lub CEiDG. Podstawą jest weryfikacja rachunku na liście (tj. biała lista podatników VAT). Kontrahenta można znaleźć on-line tutaj: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka Znaczenie wykazu podatników...
Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że od 1 września działa już tzw. biała lista podatników VAT. Umożliwia ona sprawdzenie czy Twój kontrahent jest płatnikiem podatniku VAT, a przede wszystkim – jaki numer rachunku bankowego został przez niego zgłoszony do Urzędu Skarbowego lub CEiDG. Podstawą jest weryfikacja rachunku. Kontrahenta można znaleźć on-line tutaj: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka Znaczenie wykazu podatników Wykaz ten zyska istotne znaczenie od 1...
Zapraszamy na kolejną, już III edycję wydarzenia Firma Przyszłości, organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Firmy Członkowskie,  w tym i naszą kancelarię. Firma przyszłości to konferencja dedykowana nowoczesnym przedsiębiorcom, którzy już dziś myślą o miejscu, w którym znajdą się za kilka lat. Rozwój, innowacja oraz marketing to główne hasła tego wydarzenia. Konferencja będzie okazją do wysłuchania wystąpień znakomitych prelegentów, dotyczących aktualnych trendów i wizji...
Kancelaria Sienkiewicz & Zamroch wpiera badanie Flexalary 2019 Nasza Kancelaria została oficjalnym partnerem pierwszego badania wynagrodzeń w firmach produkcyjnych w woj. kujawsko-pomorskim – Flexalary 2019. Badanie Flexalary 2019 jest organizowane przez toruńską firmę FlexHR, aktywnie wspierającą rozwój rynku pracy. Współpracujemy ze sobą m.in. na polu prawa pracy. Zaś Flexalary 2019 to nasze kolejne wspólne przedsięwzięcie. – Obserwujemy funkcjonowanie naszych klientów, dużych firm...
Zgodnie z harmonogramem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości dzisiaj upływa termin na złożenie sprawozdania finansowego w Rejestrze (o ile rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Jakie są rezultaty stosowania nowych przepisów w zakresie składania sprawozdań finansowych na dzień dzisiejszy? Do tej pory złożyliśmy dziesiątki sprawozdań finansowych zarówno w Repozytorium Dokumentów Finansowych jak i w systemie S24. Nasza ocena informatyzacji postępowania rejestrowego jest...

Marketing

Kasia: W tym tygo­dniu, z oka­zji Dnia Kobiet, przez media prze­ta­cza się powoli fala poli­tycz­nych, spo­łecz­nych i life­sty­lo­wych pod­su­mo­wań, obra­ca­ją­cych się wokół rów­no­upraw­nie­nia, femi­ni­zmu i eman­cy­pa­cji kobiet. Na pewno w wielu z nich zabrzmi echo #me­too i #ti­me­sup, być może pojawi się także na mar­gi­ne­sie dys­ku­sja o inklu­zyw­no­ści, ale raczej w kon­tek­ście pory­wa­ją­cego prze­mó­wie­nia Fran­ces McDor­mand i jej #inc­lu­sion­ri­der, niż fak­tycz­nej reflek­...
Ostat­nio coraz czę­ściej spo­tyka się sto­so­wa­nie zwin­nych (z ang. agile) meto­dyk zarzą­dza­nia pro­jek­tami w bran­żach nie­ko­niecz­nie zwią­za­nych z IT. Być może koja­rzy­cie takie poję­cia, jak scrum, kan­ban, sprint czy retro. Coraz więk­sza popu­lar­ność zwin­nego spo­sobu zarzą­dza­nia w róż­nych bran­żach nie poja­wia się bez powodu. Cyfrowe realia kul­tury i gospo­darki powo­dują, że spraw­dzone na polu IT narzę­dzia dobrze dzia­łają także w innych kon­tek­stach. Co ważne, po pro...
Parę tygodni temu Facebook zatrząsł się w posadach. Nie wszyscy być może już poczuliśmy te drgania, ale wkrótce odczuwalne będą w najdalszych zakamarkach Facebookowej społeczności, czyli nawet na news feedzie mojej Mamy. I twojej też Na początku tego roku Mark Zuckerberg, przez niektórych uważany za następcę Donalda Trumpa, przez innych – za zakompleksionego geeka w szarym t-shircie, który raz na zawsze popsuł nam Świat, ogłosił, że Facebook się zmienia. Jak przetrwać zmianę algorytmu...
Zwięk­sze­nie limitu zna­ków we wpi­sach na Twit­terze ze 140 do 280 zna­ków to zda­niem wielu eks­per­tów jedna z naj­waż­niej­szych zmian w PR-e i mar­ke­tingu minio­nego roku. Tuż pod koniec 2017 roku plotki stały się prawą i Jack Dor­sey CEO Twit­tera wpro­wa­dził rewo­lu­cyjną zmianę. Powie­dzieć, że Twit­ter to medium kon­tro­wer­syjne, to powie­dzieć coś oczywistego. Pomi­ja­jąc poli­tyczną gębę, którą mikro­blog ma przy­szytą w Pol­sce czy USA, Twit­ter wyróż­nia się wśród social media...
Artykuł Kwadrans na PR podcast – AstroTurfing pochodzi z serwisu πR / 3.14 Public Relations.
  Artykuł Kwadrans na PR podcast – marketing hashtagów pochodzi z serwisu πR / 3.14 Public Relations.
Trendy to jeden z wytrychów współczesnej kultury. Pojawiają się na okładkach lśniących magazynów dla kobiet, czają się w menu modnych knajpek, atakują nas w kolejnych newsletterach sklepów internetowych, w opiniotwórczych mediach, na blogach, portalach i w social media… Stały się czymś więcej niż marketingowe hasło, które pomaga sprzedawać nowy model trampek czy burgery z buraczków. Nosząc pozory dziedziny naukowej i wiedzy tajemnej, trendy stały się potężnym biznesem. Mamy więc...
Ostatnie lata zmieniły sposób komunikacji w sieci, gdzie funkcjonuje ponad 3 mld ludzi, z czego 2 mld korzysta z różnego rodzaju mediów społecznościowych. Dzięki sieci ludzie uzyskają dostęp do oceanu informacji, ogromu rozrywki, wiedzy, edukacji i niezmierzonych zasobów kulturowych. Z jednej strony wszyscy jesteśmy konsumentami informacji (głównie w warstwie sieci społecznościowych), a z drugiej strony aktywnie generujemy treści. Każdy z nas może mieć wyraźny, medialny głos w sieci. Staje się...
około
0
uczestników spotkań
ponad
0
podpisanych umów w ramach projektów unijnych
ponad
0
zalegalizowanych dokumentów