Wydarzenie: Pochodzenie towarów w regulacjach celnych...
Wydarzenie: Pochodzenie towarów w...

24.12.2020 r. biuro Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu będzie NIECZYNNE

Napisane 22 grudnia, 2020

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.