Aktualności

15
Styczeń
Od 2019 roku uległy zmianie zasady naboru wniosków do Regionalnego Fundusz Szkoleniowego. Zakres zmian obejmuje: 1. Prowadzenie naboru wniosków o udzielenie wsparcia w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji. Alokacje środków podzielone zostały na kwartały i wynoszą po 1 800 000,00 zł na każdy kwartał. Jednocześnie każda alokacja został podzielona według następujących kryteriów: 720 000,00 zł przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw, 720 000,00 zł...
10
Styczeń
Nowy Rok przyniósł wiele zmian w prawie pracy. Bardzo istotna zmiana dotyczy systemu OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ, czyli utworzenia PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH. Ustawa  dotycząca PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. i docelowo OBEJMIE WSZYSTKIE PODMIOTY ZATRUDNIAJĄCE, NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI PRACOWNIKÓW. Z uwagi na to, że główny ciężar finansowy oraz organizacyjny związany z prowadzeniem oraz wdrożeniem PPK spoczywać będzie na pracodawcach –...
20
Wrzesień
Do zespołu naszej firmy członkowskiej: toruńskiej kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie prawni, spółka partnerska dołączył nowy radca prawny - Agata Kicińska. Gratulujemy i życzymy sukcesów! Radca prawny Agata Kicińska Z Kancelarią Sienkiewicz i Zamroch współpracuje od 2012 r. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuje strategie w sporach sądowych z pracownikami, tworzy...
30
Sierpień
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie   Stworzenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) to cel ustawy, która . 28 sierpnia br. weszła w życie. Po raz pierwszy, powstaje system z jasnym przydziałem zadań i odpowiedzialności, który umożliwi sprawne działania na rzecz wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków naruszających cyberbezpieczeństwo RP. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa...
02
Sierpień
W dniu 25 maja tego roku weszło w życie nie tylko RODO, ale również nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych. W ustawie tej znalazły się również przepisy zmieniające Kodeks pracy. Uregulowano możliwość stosowania kamer w zakładach pracy. Obecnie stosowanie monitoringu wizyjnego będzie możliwe w przypadku spełnienia szeregu wymogów, w tym w szczególności wprowadzenia tych kwestii do układu zbiorowego pracy czy regulaminu pracy lub...
05
Lipiec
Unijna POŻYCZKA NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO DLA KOGO?: dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. NA CO? CZYM JEST ZMIANA MODELU BIZNESOWEGO? Umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej w tym m.in.: działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych; działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne...