Ograniczenia – jako narzędzie ochrony zdrowia człowieka i środowiska (artykuł przygotowany przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP)

Publikujemy materiał w imieniu naszej firmy członkowskiej - TQL - zachęcamy do zapoznania się z artykułem.