Projekty UE

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla osób bezrobotnych do 25 roku życia. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia. Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 31.05.2015 r.  
Wzmocnienie współpracy sfery nauki i biznesu w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez doradztwo dla 10 MMŚP usługowych z kujawsko-pomorskiego w zakresie wdrożenia rozwiązań innowacyjnych: organizacyjnych i marketingowych Projekt realizowany był w partnerstwie z UMK w Toruniu. Okres realizacji: 1.09.2013 r. – 28.02.2015 r.
Wsparcie działalności klastra branży budowlanej – akcja promocyjna, udział w targach zagranicznych i krajowych, stworzenie platformy www.hanzainwestycje.pl. Okres realizacji projektu 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.    
Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu Okres realizacji projektu: 1.10.2013 r. – 28.02.2015 r.
Wsparcie w postaci dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych wprowadzających w firmie innowacje. Projekt realizowany w partnerstwie - Lider projektu: "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców Okres realizacji: 01.10.2013 r. – 30.09.2015 r.  
Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże dla osób bezrobotnych po 50 roku życia. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia Okres realizacji projektu: 1.04.2013 r. – 30.04.2014 r.
Wsparcie uczniów szkół zawodowych i technicznych w zakresie radzenia sobie na rynku pracy – warsztaty z przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, staże zawodowe. Wsparcie dotyczyło także nauczycieli wykładających przedmiot przedsiębiorczość. Projekt realizowany w partnerstwie z „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Poznań, Powiatem Toruńskim, Miastem Bydgoszcz, Powiatem...
Projekt był realizowany w partnerstwie z TARR i 6 innymi IOB. Izba odpowiadała za realizację projektu w Rypinie i we Włocławku. Polegał na udzielaniu wsparcia inwestycyjnego i pomostowego osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) w ramach którego udzielane są usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Pomoc udzielana była bezpłatnie. Okres realizacji: 01.09.2008 r. - 31.01.2012 r.  
Świadczeniu usługi pilotażowej Krajowego Systemu Usług - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem usługi doradztwa jest pomoc firmom w pierwszych okresach prowadzenia działalności. Okres realizacji: 01.05.2011 r. – 30.11.2011 r.

Pages