Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Branża: stowarzyszenia, związki
Adres: ul. Bernardyńska 6-8, 85-029 Bydgoszcz
Telefony: 52 511 08 61
E-maile: s.sobanski@agroklaster.pl; biuro@agroklaster.pl
WWW: www.agroklaster.pl
NIP: 9532643619

 

Wizja Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju, to: nowoczesna, atrakcyjna dla swoich członków, partnerów i klientów, rozpoznawalna zarówno w skali lokalnej, ogólnokrajowej jak i międzynarodowej organizacja otoczenia biznesu integrująca środowiska biznesowe i naukowe, przy wsparciu władz administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych z sektora agrobiznesu.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.