Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

AlterV Dariusz Ciechan

Branża: doradcza
Adres: Augustowska 3, 87−100 Toruń
Telefony: 797968873
E-maile: dariusz.ciechan@alterv.pl
WWW: http://alterv.pl/

Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.