Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Anna Rusiniak ADPROMO

Branża: reklama, marketing, poligrafia, druk
Adres: ul. Libelta 8 , 85-080 Toruń
Telefony: 504 503 211
E-maile: biuro@adpromo.pl
WWW: https://adpromo.pl/

Adpromo to agencja marketingowa, specjalizująca się w Data Driving Marketing – marketingu opartym na danych. Tworzymy strategie dla firm, marek, produktów. Analizujemy rynki zagraniczne oraz rynek krajowy. Outsorsing usług marketingowych i analitycznych.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.