Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

ARCHIVIST BUSINESS PARTNER Dawid Witkowski

Branża: usługowa
Adres: ul. Matejki 65/29 , 87-100 Toruń
Telefony: 607830144
E-maile: biuro@archivist.com.pl
WWW: www.archivist.com.pl
NIP: 9562086750

 

usługi archiwizacyjne: porządkowanie dokumentów, niszczenie dokumentów, organizacja archiwów/składni akt, szkolenia z zakresu archiwizacji dokumentów, transport dokumentów

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.