Wydarzenie: Spotkanie Świąteczne Izby Przemysłowo-Handlowej w...
Wydarzenie: Spotkanie Świąteczne Izby...

Autonomia Consulting Lucyna Ławniczak

BRANŻA: usługi
ADRES: ul. Barwicka 14c/5, 60-192 Poznań
TELEFONY: 517 988 157; 798 329 904
E-MAILE: a.idczak@autonomia-consulting.pl; p.korcz@autonomia-consulting.pl
WWW: autonomia-consulting.pl

Autonomia Consulting wdraża najlepsze praktyki  funkcjonowania efektywnych organizacji.

Misja – wspierają swoich klientów w autonomicznym myśleniu, w wyznaczaniu i realizacji odważnych celów organizacji oraz pracujących w nich ludzi.

Wizja – w pracy doradczo-szkoleniowej kierują się myśleniem systemowym o organizacji. Łączą wiedzę o twardych aspektach efektywnego funkcjonowania organizacji z wiedzą o prawach psychologicznych rozwoju człowieka. Ze względu na to, że w Autonomia Consulting lubią oglądać efekty swojej pracy, patrzą na firmę klienta z trzech perspektyw: organizacji, procesów i ludzi.

Kierując się sprawdzoną od lat metodologią zawsze analizują wnikliwie sytuację klienta, szukają kluczowych czynników na nią wpływających i wypracowują adekwatne działania wspierające, naprawcze i rozwojowe.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy