Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o.o.

Branża: inne
Adres: ul. Starorypin Prywatny 51, 87-500 Rypin
Telefony: 54 233 71 15
E-maile: biogazrypin@gmail.com
WWW: www.biogazrypin.pl
NIP: 8921464833

 

Produkcja energii odnawialnej.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.