Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A.

Branża: doradcza
Adres: ul. T. Kościuszki 13A/1, 87-100 Toruń
Telefony: 572 506 605
E-maile: k.koman@centropolis.pl; kontakt@centropolis.pl
WWW: www.centropolis.pl
NIP: 8792693370

 

Kompleksowe usługi doradcze, analityczne, audytorskie oraz brokerskie na rzecz administracji samorządowej, jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.