Wydarzenie: „Outsourcing kadrowo – płacowy szanse...
Wydarzenie: „Outsourcing kadrowo –...

CERBER D.B. Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o.

Branża: ochrona
Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin
Telefony: 54 280 61 82
E-maile: cerber@dbcerber.pl; dmajkowski@dbcerber.pl; dbcerber@wp.pl
WWW: www.dbcerber.pl
NIP: 8921304992

 

Ochrona osób i mienia, instalacje systemów zabezpieczenia technicznego

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.