Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

CONVERSA Anna Czuba

Branża: doradcza
Adres: ul. Kozacka 42/9, 87-100 Toruń
Telefony: 56 621 08 47; 56 664 08 79
E-maile: conversa@conversa.pl; tlumaczenia@conversa.pl; dyrektor@conversa.pl
WWW: www.conversa.pl; www.c-bd.pl
NIP: 8792009698

 

Doradztwo gospodarcze i pozyskiwanie środków finansowych, edukacja ustawiczna, szkolenia i doradztwo w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, badania ewaluacyjne i badania rynkowe, szkoła językowa, biuro tłumaczeń

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.