Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

RZECZNIK PATENTOWY Daniel Kurdubski

BRANŻA: rzecznik patentowy
ADRES: ul. Wola Nakonowska 4, 87-850 Choceń
TELEFONY:693409398
E-MAILE: daniel@ochronapatentowa.pl
WWW: www.ochronapatentowa.pl

Świadczenie usług z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.