Wydarzenie: Jak bez stresu rozliczyć subwencję...
Wydarzenie: Jak bez stresu...

Dynamic Motors Sp. z o.o.

Branża: samochodowa
Adres: Olimpijska 8, 87-100 Toruń
Telefony: 56 645 21 70
E-maile: dariusz.rakowski@bmw-dynamicmotors.pl
WWW: www.bmw-dynamicmotors.pl

Dealer samochodów marki BMW.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.