Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Eduexpert Sp. z o.o.

Branża: szkolenia, uczelnie, mediacje
Adres: ul. Włocławska 167/129, 87-100 Toruń
Telefony: 511 031 913
E-maile: biuro@eduexpert.eu
WWW: www.eduexpert.eu

 

Firma Eduexpert Sp. z o.o. została utworzona przez zespół doświadczonych ekspertów z branży edukacyjnej i technologicznej. Wieloletnia praktyka i wiedza każdego z nas oraz specjalizacja w poszczególnych obszarach, pozwala nam na wydawanie produktów edukacyjnych, w szczególności multimedialnych – na rynek oświatowy polski oraz zagraniczny. Działalność wydawnicza – Tworzymy własne produkty edukacyjne, zasoby multimedialne, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Współdziałamy z producentami sprzętu w zakresie opracowywania wysokiej jakości materiałów merytorycznych dostosowanych do wielu nośników docelowych tj. tablice interaktywne, podłogi interaktywne, tablety, komputery typu PC, telefony komórkowe. Działalność projektowa – Opracowujemy koncepcje i realizujemy projekty edukacyjne w ramach funduszy unijnych, realizujemy zadania zlecone w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych. Działalność szkoleniowa – Realizujemy szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów szczególnie w zakresie nowych technologii i dydaktyki cyfrowej.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.