Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Fundacja FENIKS

BRANŻA: stowarzyszenia, związki
ADRES: Kijaszkowo 6 , 87-640 Czernikowo
TELEFONY: 508 859 625
E-MAILE: alariss@op.pl
WWW: www.fundacja-feniks.org
NIP: 9562167649

 

Fundacja działa na rzecz osób wykluczonych, głównie osób niepełnosprawnych stanowiących 100% załogi pracującej w pełnym wymiarze godzin. Prowadzimy działalność w obszarze odpłatnej działalności statutowej zgodnie z PKD podanym w statucie. (dostępny na stronie fundacji) jednak głównym nurtem działalności jest recykling artystyczny, a produkty są sprzedawane w naszym sklepie pt Galeria Przydasie. Nasze przedsiębiorstwo ekonomi społecznej zatrudnia siedem osób niepełnosprawnych, tym samym bezpośrednio rozwiązujemy problem aktywizacji zawodowej powyższej grupy społecznej.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.