Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Fundacja Medium

BRANŻA: reklama, marketing, poligrafia, druk
ADRES: ul. Skłodowskiej – Curie 41 , 87-100 Toruń
TELEFONY: 609 119 016
E-MAILE: biuro@fundacja-medium.pl / prezes@fundacja-medium.pl
WWW: www.pozatorun.pl / www.tylkotorun.pl

Media Tylko Toruń, Poza Toruń

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.