Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Infocomp Sp. z o.o.

BRANŻA: informatyczna
ADRES: Sz. Chełmińska 191 , 87-100 Toruń
TELEFONY: 56 664 20 00
E-MAILE: biuro@infocomp.pl
WWW: www.infocomp.pl

Usługi analizy, projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań informatycznych. Dostarcza systemy informatyczne, usługi doradcze i informatyczne dla klientów z sektora: przemysłu i usług, służby zdrowia, administracji publicznej oraz budownictwa.

 

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.