Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Śmielak

BRANŻA: prawo
ADRES: ul. Szkolna 3/3 , 89-320 Wysoka
TELEFONY: 503 433 473
E-MAILE: kancelaria.smielak@gmail.com

 

Porady i opinie prawne, projekty umów i innych aktów prawnych, negocjacje oraz zastępstwo przed sądami i urzędami. Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców – pomoc przedsiębiorcom zarówno w sprawach bieżących (umowy handlowe, spory pracownicze, dochodzenie należności), jak i w skomplikowanych projektach; pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych, udzielanie porad i opinii prawnych w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorcy, sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.