Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

KAZMA. Emilia Szypryt

BRANŻA: szkolenia, uczelnie, mediacje
ADRES: ul. Zbożowa 78 , 87-100 Toruń
TELEFONY: 666 605 278
E-MAILE: szypryt@poczta.onet.pl
WWW: www.szypryt.com
NIP: 9562001021

 

Szkolenia oraz usługi doradcze.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.