Wydarzenie: Zostań dostawcą armii amerykańskiej stacjonującej...
Wydarzenie: Zostań dostawcą armii...

KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Sp. z o.o.

BRANŻA: finanse
ADRES: ul. Sienkiewicza 38 , 87-100 Toruń
TELEFON: 56 475 62 90
E-MAILE: biuro@kpfp.org.pl
WWW: www.kpfp.org.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, to instytucja utworzona w 2004 roku przez Samorząd Województwa. Wspiera on mikro, małe i średnie firmy poszukujące zewnętrznego finansowania. Prowadzi działalność związaną z udzielaniem pożyczek przedsiębiorcom i stanowi jeden z elementów działającego w regionie systemu pożyczek i poręczeń. KPFP proponuje m.in. pożyczki: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe oraz pożyczki dla starterów – prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy. Celem działalności Spółki jest wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorczości, oraz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w szczególności przez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa, infrastruktury okołobiznesowej oraz współdziałania nauki i biznesu. Obecnie jako jedyna regionalna instytucja finansowa w kraju pełni rolę operatora środków Jeremie, realizując w ten sposób politykę samorządu województwa w zakresie wspierania przedsiębiorczości – Kujawsko-Pomorskie dla Biznesu. W roku 2012 w konkursie Ministerstwa Gospodarki na Fundusz, który w przypadku zaistnienia powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będzie udzielać pożyczek przedsiębiorcom wybrano Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Od 2008 r. KPFP działa w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy