Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Marcinkiewicz, Szynkora, Kujawski MSU Publishing Sp.j.

BRANŻA: reklama, marketing, poligrafia, druk
ADRES: Bluszczowa 6 , 87-100 Toruń
TELEFONY: 603 963 331; 56 662 35 00
E-MAILE: irmina.marcinkiewicz@msupublishing.pl
WWW: www: msupublishing.pl

Od ponad 17 lat wypełniamy naszą misję – pomagamy klientom osiągać cele. Ich sukcesy są naszymi sukcesami. Tworzymy różne projekty – od pojedynczych realizacji do złożonych przedsięwzięć. Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, podejmując wyzwania, które przed nami stawiają. Tworzymy kreacje, materiały POS, reklamy prasowe, prezentacje, animacje, spoty i reklamę w internecie. Wiemy, jak wspierać naszych klientów w realizowaniu ich strategii i jak sprawiać, by osiągali sukces. W codziennej pracy kierujemy się zasadą MSU: Musi Się Udać.

 

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.