Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

MR. RABBIT

BRANŻA: szkoła językowa
ADRES: ul. Legionów 22, 87-100 Toruń
TELEFONY: 517 955 550
E-MAILE: biuro@mrrabbit.pl
WWW: www.mrrabbit.pl

Dlaczego jesteśmy najlepszą szkołą angielskiego dla dzieci i młodzieży?

MR. RABBIT ma jeden cel – efektywnie uczyć. Całą swoją uwagę koncentrujemy na edukacji językowej dzieci i młodzieży.

Śledzimy współczesne trendy, wdrażamy nowoczesne metody nauki, komunikujemy się z uczniami za pomocą instrumentów, które znają i lubią – gier, zabaw, multimediów. Wykorzystujemy naturalne procesy uczenia się poprzez aktywne uczestnictwo, interakcje, zaangażowanie.

Nad powodzeniem naszych kursantów czuwa starannie dobrany zespół. Program każdego kursu jest szczegółowo konsultowany przez metodyka nauczania języków obcych oraz grono dydaktyków wyspecjalizowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Choć każda grupa rozpoczynająca kolejny rok nauki ma za zadanie zrealizowanie konkretnego programu, reagujemy natychmiast, gdy zauważamy indywidualne potrzeby grupy bądź poszczególnych uczniów.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.