Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Optima Consulting Sp. z o.o.

BRANŻA: doradcza
ADRES: ul. Tataraków 23 , 87-100 Toruń
TELEFONY: 723 107 999
E-MAILE: nath@wp.pl
WWW: www.optigroup.pl

Kompleksowe doradztwo dla MŚP oraz kompleksowa realizacja produktów inwestycyjnych na zlecenie – doradztwo gospodarcze, doradztwo finansowe, pożyczki unijne, wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej, działalność sportowa, działalność szkoleniowa, pomoc w tworzeniu i finansowaniu podmiotów typu „START UP”, pisanie biznes planów i planów marketingowych, postępowania naprawcze/restrukturyzacyjne.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.