Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

P.W. DYNAMIC- METAL mgr inż. Juliusz Tułodziecki

BRANŻA: budowlana
ADRES: ul. Spółdzielcza 8 , 87-122 Grębocin
TELEFONY: 56 645 96 60
E-MAILE: pw.dynamic-metal@wp.pl; jt@dynamic-metal.com.pl
WWW: www.dynamic-metal.com.pl
NIP: 8790093625

 

Budownictwo przemysłowe i inżynieryjne; projektowanie i wykonawstwo, produkcja łyżek koparkowych, chwytaków, cystern, wozów asenizacyjnych, wytwarzanie konstrukcji salowych.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.