Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Polska Feeds Sp. z o.o.

BRANŻA: rolnicza
ADRES: Wiele 65 , 89-115 Mrocza
TELEFONY: 602 326 801
E-MAILE: office@polskafeeds.com
WWW: https://polskafeeds.com/

Produkcja pasz objętościowych dla bydła.

 

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.