Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o.

Branża: inne
Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin
Telefony: 54 280 24 61
E-maile: miroslaw.marynowski@pkkomes.pl; sekretariat@pkkomes.pl
WWW: www.pkkomes.pl
NIP: 8920001083

 

Usługi komunalne zbiorowe; zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.