Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Teatr im. Wilama Horzycy

Branża: turystyka, kultura, sztuka
Adres: Plac Teatralny 1 , 87-100 Toruń
Telefony: 56 622 50 21
E-maile: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl
WWW: http://teatr.torun.pl/

Budynek Teatru w Toruniu powstał w 1904 r. Został zaprojektowany przez znana wówczas w całej Europie spółkę architektów wiedeńskich – Fellner&Helmer. Przez 16 lat był wyłącznie sceną niemiecką. W 1920 r. teatr przejął zawodowy zespół polski. Otwarcie Państwowego Teatru Narodowego w Toruniu nastąpiło 28 listopada 1920 r. W obecności premiera Wincentego Witosa odbył się pierwszy spektakl „Zemsty” Aleksandra Fredry w reż. Franciszka Frączkowskiego. W okresie okupacji w toruńskim gmachu teatralnym działała niemiecka opera i operetka. Polski teatr ponownie rozpoczął pracę w czerwcu 1945 r.

 

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.