Wydarzenie: „Outsourcing kadrowo – płacowy szanse...
Wydarzenie: „Outsourcing kadrowo –...

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Branża: doradcza
Adres: ul. Włocławska 167 , 87-100 Toruń
Telefony: 56 699-55-00
E-maile: sekretariat@tarr.org.pl
NIP: 9560015177

Doradztwo ekonomiczne, konsulting

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.