Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

Branża: stowarzyszenia, związki
Adres: ul. Szosa Chełmińska 75 , 87-100 Torun
Telefony: 56 663 47 10; 65 22 168
E-maile: tkkf@maraton.pl
NIP: 9561672948

 

Organizacja non profit zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie

Nawiąż współpracę z nami

W tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.