Wydarzenie: Na dobry początek lata –...
Wydarzenie: Na dobry początek...

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy – granty na B+R.

Napisane 24 listopada, 2020

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

DLA KOGO:

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko – pomorskiego oraz mającym siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Jednocześnie przedsiębiorca musi być MIKRO, MAŁYM lub ŚREDNIM przedsiębiorcą.

NA CO:

Zlecenie  działań badawczo – rozwojowych uczelniom i innym jednostkom naukowym.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ WSPARCIA: 80 000 pln

Więcej informacji: https://kpai.pl/

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.