Wydarzenie: Polska Strefa Inwestycji jako alternatywa...
Wydarzenie: Polska Strefa Inwestycji...

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 – terminy naborów

Napisane 27 października, 2020

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. zapraszają do udziału w naborze wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19. Biorący w nich udział przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego mogą starać się o dofinansowanie w ramach dwóch schematów:

Schematu 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie 60 000 zł)

lub

Schematu 1 i Schematu 3 łącznie: środki na zakup urządzeń filtrujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mikroprzedsiębiorców)

Nabór rozpocznie się 03.11.2020 r. i potrwa do wyczerpania 125% alokacji przeznaczonych na niego środków, nie dłużej niż do 09.11.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr 4/FWI/2020

Informacja o projekcie oraz dostęp do generatora wniosków:

https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/