Wydarzenie: Polska Strefa Inwestycji jako alternatywa...
Wydarzenie: Polska Strefa Inwestycji...

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 – anulowanie naboru nr 4/FWI/2020

Napisane 4 listopada, 2020

Anulowanie naboru nr 4/FWI/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że konkurs nr 4/FWI/2020 został anulowany. Konkurs nr 5/FWI/2020 na tych samych warunkach zostanie ogłoszony w dniu 10 listopada 2020 r. z naborem od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 24 listopada 2020 r. Powodem powtórzenia konkursu jest nieprawidłowe funkcjonowanie generatora, który w dniu 3 listopada w godzinach 12.00 – 12.29 uniemożliwiał części użytkowników skuteczne zalogowanie do systemu lub wskazywał nieprawdziwy komunikat o wyczerpaniu alokacji, co mogło spowodować nierówny dostęp do funduszy publicznych.

Informacje o projekcie: https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/?fbclid=IwAR3Em8vbeZa-4G8vVG31ovfWm1X6MaKepUBt6gI3IFoD0g-BMbTSipb2Ux4