Wydarzenie: Pochodzenie towarów w regulacjach celnych...
Wydarzenie: Pochodzenie towarów w...

Konkurs 3/FWI/2020 oraz 5/FWI/2020 – WAŻNE INFORMACJE!

Napisane 19 stycznia, 2021

Informacje o:

– wynikach naboru wniosków nr 3/FWI/2020,

– listach złożonych wniosków w naborze nr 5/FWI/2020

są dostępne na stronie https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/ w zakładce Komunikaty do naborów wniosków.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.