Wydarzenie: Na dobry początek lata –...
Wydarzenie: Na dobry początek...

Konkurs 5/FWI/2020 – WAŻNE INFORMACJE!

Napisane 10 lutego, 2021

Komunikat do naboru wniosków nr 5/FWI/2020 – wydłużenie oceny wniosków

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 5/FWI/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 12 dni roboczych tj. do dnia 26.02.2021 r.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.