Wydarzenie: Spotkanie Świąteczne Izby Przemysłowo-Handlowej w...
Wydarzenie: Spotkanie Świąteczne Izby...

Konkurs 5/FWI/2020 – WAŻNE INFORMACJE!

Napisane 10 lutego, 2021

Komunikat do naboru wniosków nr 5/FWI/2020 – wydłużenie oceny wniosków

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 5/FWI/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 12 dni roboczych tj. do dnia 26.02.2021 r.