Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości 2024.
Wydarzenie: Konferencja Firma Przyszłości...

Jakie mamy efekty?

Zobacz nasze osiągnięcia, sukcesy i kluczowe wydarzenia w telegraficznym skrócie

1989

Polska rodzi się na nowo, powstaje gospodarka wolnorynkowa a wraz z nią nowa organizacja biznesowa – Izba Gospodarcza Województwa Toruńskiego.

2003

Założenie Centrum Szkoleniowo - Doradczego IPH, które pomaga przedsiębiorcom z regionu w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

2004

Ciągłe doskonalenie się IPH jako organizacji zostaje potwierdzone międzynarodową akredytacją, czyli Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

2004

Polska wchodzi do Unii Europejskiej - IPH specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych i prowadzeniu złożonych biznesowo projektów.

2005

Włączenie IPH do Krajowego Systemu Usług dla MŚP. Od tego momentu w pełni profesjonalnie i jednolicie w całej Polsce są realizowane usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne dla przedsiębiorców.

2009

Uhonorowanie IPH Medalem "Thorunium" przez Prezydenta Miasta Toruń - za zasługi dla rozwoju gospodarczego miasta.

2010

Sieciujemy się w ramach Krajowej Izby Gospodarczej. Wspólnie z innymi Izbami uczymy się i wymieniamy doświadczenia jak pomagać przedsiębiorcom w rozwoju.

2011

Rozpoczyna działanie Punkt Konsultacyjny pod akredytacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Obsługujemy przedsiębiorców, którzy chcą sięgnąć po środki unijne.

2012

Uczestniczymy w założeniu Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

2013

Urealniamy współpracę nauki i biznesu w zakresie innowacji i transferu technologii głównie w branży gastronomiczno-hotelarskiej.

2016

Realizujemy własny projekt: "Kurs na eksport". Świadczymy usługi doradcze dla eksporterów, które są "szyte na miarę".

2017

Z sukcesem startujemy z największą bezpłatną konferencją dla biznesu w województwie kujawsko-pomorskim pn. "Firma Przyszłości". Konferencja staje się najważniejszym wydarzeniem networkingowym i edukacyjnym dla przedsiębiorców z regionu. Dlatego organizujemy ją co roku (2018 - II edycja, 2019 - III edycja, 5.10.2021 - planowana IV edycja)

2019

Obchodzimy jubileusz 30-lecia istnienia IPH w Toruniu - Uroczyście świętujemy :)

2020

Pandemia COVID-19. Ostra zakaźna choroba układu oddechowego zaatakowała cały świat. W Polsce okresie od 14 marca 2020 do 16 maja 2022 roku. Obowiązywał stan epidemii z licznymi obostrzeniami.

2021

W dniu 26 października 2021 miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Wmurowaliśmy kapsułę czasu na budowie Intelligent Business Centre Lab. Kapsuła czasu to symboliczny most pomiędzy teraźniejszością, a przyszłością pokazujący, że Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu tworzy warunki rozwoju dla przedsiębiorców nie tylko obecnie, ale również w przyszłości.

2023

24 kwietnia 2023 roku przy ul. Sportowej 18-20 został oddany do użytku Intelligent Business Centre Lab - Budynek Inteligentnego Biznesu.

2024

Ten rok jest dla Ciebie - Stań się częścią naszej historii
Stań się częścią tej historii