Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

NOWA OFERTA IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

W TORUNIU

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MSP poprzez instytucje otoczenia biznesu

Cele projektu

Celem projektu jest wprowadzenie specjalistycznych usług do oferty Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu i wyznaczenie standardów realizacji usług doradczych. Koncepcja ta opiera się na poszerzeniu działań o profesjonalne usługi doradcze co ma pomóc w zwiększeniu świadomości firm z sektora MŚP w zakresie korzystania i wdrażania rozwiązań wypracowanych w ramach specjalistycznych usług, korzyściach płynących z tego typu działań a co za tym idzie zwiększenia ich konkurencyjności na rynku.

Planowane efekty

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie do świadczenia trzech specjalistycznych usług:

1. AUDYT PRZEDSIĘBIORSTWA – usługa dwuetapowa w zakresie m.in. audyt marketingowy, audyt HR, audyt informatyczny i bezpieczeństwa informacji, audyt eksportowy, audyt finansowy, w tym przede wszystkim due diligence.

2. GLOBALIZACJA – kompleksowe działanie wspomagające wejście na nowe rynki lub analiza efektywności dotychczasowego eksportu

3. KOJARZENIE START-UPÓW I INWESTORÓW – tworzenie bazy start-upów i przygotowywanie ich do współpracy z inwestorami poprzez dokonywanie analizy/oceny tych przedsięwzięć pod kątem preferencji inwestora.

Narzędziem wspierającym świadczenie usług będzie przygotowana APLIKACJA MOBILNA zawierająca:

  • ofertę IPH
  • informacje o planowanych spotkaniach IPH z możliwością rejestracji
  • grupa zakupowa
  • start-up (wyszukiwarka)

Wartość projektu
393 264,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
276 760,00 zł

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.