Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Enterprise Europe Network – baza ofert współpracy międzynarodowej.

Partnership Opportunities Database (POD) to baza ofert współpracy międzynarodowej, prowadzonej przez Sieć Enterprise Europe Network (EEN), kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zainteresowanych nawiązaniem współpracy transgranicznej. W Bazie odnaleźć można profile tysięcy firm z ponad 60 krajów objętych działaniem Sieci.

KLIKNIJ W GRAFIKĘ, ŻEBY OTWORZYĆ WYSZUKIWARKĘ.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.