Wydarzenie: Przedsiębiorcze Lato – spotkanie dla...
Wydarzenie: Przedsiębiorcze Lato –...

„Starter – Młodzi w biznesie” – AKTUALNOŚCI

Informujemy, że nabór wniosków do projektu “Starter – Młodzi w biznesie”  został zakończony w dniu 31.12.2022 r.

 

30.12.2022 r.

Informujemy, że biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od uczestników X grupy szkoleniowej (zajęcia w dniach 12-19.12.2022) będziemy przyjmować w dniach od 30.12.2022 r. do 13.01.2023 r.

16.11.2022 r.

Informujemy, że biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od uczestników IX grupy szkoleniowej (zajęcia w dniach 19-24.11.2022) będziemy przyjmować w dniach od 05.12.2022 r. do 16.12.2022 r.

14.11.2022 r.

Informujemy, że biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od uczestników VIII grupy szkoleniowej (zajęcia w dniach 7-14.11.2022) będziemy przyjmować w dniach od 28.11.2022 r. do 12.12.2022 r.

 

UWAGA!

W dniu 03.10.2022r. rozpoczęliśmy NABÓR NR 5 do projektu “STARTER – Młodzi w biznesie”!

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=f253c9476edc8fe3&&b=40111b550ee1138c8714677d47725f99

Zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego!

 

Rozpoczęliśmy NABÓR NR 4 do projektu

“STARTER – Młodzi w biznesie”!

Masz pomysł na działalność gospodarczą?
Szukasz środków na jej otwarcie?
Nie masz ukończonych 30 lat?
Mamy coś dla Ciebie!
Co zyskasz?
  • 23 050 zł netto bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej!
  • 1 900 zł netto świadczenia pomostowego!
  • Szkolenia “ABC Przedsiębiorczości”!
  • Pomoc w zakresie pisania biznesplanu!

Informujemy, że termin składania wniosków w Naborze nr 4 upłynął 18.09.2022 r.

 

GENERATOR WNIOSKÓW ZNAJDZIESZ TU (klik).

12.08.2022

Lista osób, którym przyznano dofinansowanie_I grupa szkoleniowa

10.08.2022

Lista rankingowa_nabór nr 2_wersja z dnia 10.08.2022

Lista rankingowa_nabór nr 4_wersja z dnia 10.08.2022

27.07.2022

Informujemy, że biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od uczestników V grupy szkoleniowej (zajęcia w dniach 13-19.07.2022) będziemy przyjmować w dniach od 03 do 17 sierpnia 2022 r.

13.07.2022

Lista rankingowa_nabór nr 2_wersja z dnia 13.07.2022

Lista rankingowa_nabór nr 4_wersja z dnia 13.07.2022

08.07.2022

Informujemy, że biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od uczestników IV grupy szkoleniowej (zajęcia w dniach 20-28.06.2022) będziemy przyjmować w dniach od 13 do 26 lipca 2022 r.

06.07.2022

Informujemy, że biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od uczestników III grupy szkoleniowej (zajęcia w dniach 08-22.06.2022) będziemy przyjmować w dniach od 8 do 21 lipca 2022 r.

04.07.2022

Informujemy, że biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od uczestników II grupy szkoleniowej (zajęcia w dniach 01-07.06.2022) będziemy przyjmować w dniach od 27 czerwca do 11 lipca 2022 r.

18.06.2022

Lista rankingowa_nabór nr 3_wersja z dnia 18.06.2022

Lista rankingowa_nabór nr 4_wersja z dnia 18.06.2022

15.06.2022

Wstępna lista rankingowa_nabór nr 3_15.06.2022

Zaktualizowana wstępna lista rankingowa_nabór nr 4 _wersja 15.06.2022

07.06.2022

Lista rankingowa_nabór nr 2_wersja z dnia 07.06.2022

Lista rankingowa_nabór nr 3_wersja z dnia 07.06.2022

Lista rankingowa_nabór nr 4_wersja z dnia 07.06.2022

07.06.2022

Zaktualizowana wstępna lista rankingowa_nabór nr 3_wersja 02.06.2022

Zaktualizowana wstępna lista rankingowa_nabór nr 3_wersja 01.06.2022

Zaktualizowana wstępna lista rankingowa_nabór nr 4 _wersja 07.06.2022

Zaktualizowana wstępna lista rankingowa_nabór nr 4 _wersja 02.06.2022

Zaktualizowana wstępna lista rankingowa_nabór nr 4 _wersja 01.06.2022

Zaktualizowana wstępna lista rankingowa_nabór nr 4 _wersja 27.05.2022

07.06.2022

Informujemy, że biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od uczestników I grupy szkoleniowej (zajęcia w dniach 23-27.05.2022) będziemy przyjmować w dniach od 13 do 27 czerwca 2022 r.

26.05.2022

Zaktualizowana lista rankingowa – nabór numer 1

Zaktualizowana lista rankingowa – nabór numer 3

Zaktualizowana lista rankingowa – nabór numer 4

17.05.2022

Wstępna lista rankingowa – nabór numer 4

05.05.2022

Wstępna lista rankingowa – nabór numer 3

01.04.2022

Wstępna lista rankingowa – nabór numer 2.

21.03.2022

Lista osób przyjętych do projektu – nabór numer 1

21.03.2022

Ogłoszenie o naborze

Nabór nr: 4

NABÓR 4 – GENERATOR

Dla kogo – grupa docelowa: osoby bierne zawodowobezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla kogo – obszar: osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Kiedy: od 04.04.2022

Liczba miejsc: 93, w tym 93 miejsca dla osób, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które należą do jednej z poniższych grup:

– osoby, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. tj. osoby, którym po 1.03.2020 r. wygasła / nie została przedłużona umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o dzieło lub osoby, z którymi po 1.03.2020 r. została rozwiązana umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o dzieło lub osoby, które po 1.03.2020 r. rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia stron

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Wzór formularza rekrutacyjnego znajduje się w zakładce dokumenty projektowe.

Gdzie wypełnić formularz rekrutacyjny: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny i za pomocą którego należy przesłać wskazane w formularzu rekrutacyjnym załączniki a następnie po przesłaniu formularza za pomogą generatora należy go wydrukować, zaparafować, podpisać, dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób wskazany w regulaminie, tj. przesłać mailem – w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów – na adres bur.ckpis@byd.pl oraz w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o wsparcie szkoleniowe (obowiązek dostarczenia dokumentacji rekrutacyjnej w formie papierowej dotyczy osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie).

28.02.2022

Wstępna lista rankingowa – nabór numer 1

21.02.2022

Ogłoszenie o naborze

Nabór nr: 3

NABÓR 3 – GENERATOR

21.02.2022

Ogłoszenie o naborze

Nabór nr: 3

Dla kogo – grupa docelowa: osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie następujących powiatów: powiat m. Toruń, toruński, chełmiński, świecki, grudziądzki, m. Grudziądz, wąbrzeski, brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński.

Dla kogo – obszar: osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie następujących powiatów: powiat m. Toruń, toruński, chełmiński, świecki, grudziądzki, m. Grudziądz, wąbrzeski, brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński.

Kiedy: od 07.03.2022 do 24.03.2022 NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 31.03.2022 r.

Liczba miejsc: 13, w tym 11 miejsc dla osób, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie następujących powiatów: powiat m. Toruń, toruński, chełmiński, świecki, grudziądzki, m. Grudziądz, wąbrzeski, brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński, które należą do jednej z poniższych grup:

– osoby, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. tj. osoby, którym po 1.03.2020 r. wygasła / nie została przedłużona umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o dzieło lub osoby, z którymi po 1.03.2020 r. została rozwiązana umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o dzieło lub osoby, które po 1.03.2020 r. rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia stron

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Wzór formularza rekrutacyjnego znajduje się w zakładce dokumenty projektowe.

Gdzie wypełnić formularz rekrutacyjny: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny i za pomocą którego należy przesłać wskazane w formularzu rekrutacyjnym załączniki a następnie po przesłaniu formularza za pomogą generatora należy go wydrukować, zaparafować, podpisać, dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób wskazany w regulaminie, tj. przesłać mailem – w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów – na adres bur.ckpis@byd.pl oraz w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o wsparcie szkoleniowe (obowiązek dostarczenia dokumentacji rekrutacyjnej w formie papierowej dotyczy osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie).

27.01.2022

Nabór numer 1 przedłużony do 1.02.2022 r.

Zapraszamy do składania formularzy.

25.01.2022

Ogłoszenie o naborze

Nabór nr: 2

UWAGA! Nabór przedłużony do 04.03.2022 r.

NABÓR 2 – GENERATOR

Dla kogo – grupa docelowa: osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie następujących powiatów: powiat m. Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat nakielski, powiat żniński, powiat sępoleński, powiat tucholski.

Dla kogo – obszar: osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie następujących powiatów: powiat m. Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat nakielski, powiat żniński, powiat sępoleński, powiat tucholski.

Kiedy: od 08.02.2022 do 25.02.2022 

Nabór przedłużony do 04.03.2022 r.

Liczba miejsc: 13

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie następujących powiatów: powiat m. Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat nakielski, powiat żniński, powiat sępoleński, powiat tucholski, które należą do jednej z poniższych grup:

– osoby, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. tj. osoby, którym po 1.03.2020 r. wygasła / nie została przedłużona umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o dzieło lub osoby, z którymi po 1.03.2020 r. została rozwiązana umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o dzieło lub osoby, które po 1.03.2020 r. rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia stron

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Wzór formularza rekrutacyjnego znajduje się w zakładce dokumenty projektowe.

Gdzie wypełnić formularz rekrutacyjny: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny i za pomocą którego należy przesłać wskazane w formularzu rekrutacyjnym załączniki a następnie po przesłaniu formularza za pomogą generatora należy go wydrukować, zaparafować, podpisać, dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób wskazany w regulaminie, tj. przesłać mailem – w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów – na adres bur.ckpis@byd.pl oraz w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o wsparcie szkoleniowe (obowiązek dostarczenia dokumentacji rekrutacyjnej w formie papierowej dotyczy osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie).

NABÓR NR 1 – GENERATOR

15.12.2021

Ogłoszenie o naborze

Nabór nr: 1

Dla kogo – grupa docelowa: osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla kogo – obszar: obszar całego województwa kujawsko-pomorskiego (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego).

Kiedy: od 10.01.2022 do 27.01.2022 – UWAGA! Nabór przedłużony do 01.02.2022 r.

Liczba miejsc: 14

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które należą do jednej z poniższych grup:

– utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. tj. osoby, którym po 1.03.2020 r. wygasła / nie została przedłużona umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o dzieło lub osoby, z którymi po 1.03.2020 r. została rozwiązana umowa o pracę / umowa zlecenie / umowa o dzieło lub osoby, które po 1.03.2020 r. rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia stron

– kobiety,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Wzór formularza rekrutacyjnego znajduje się w zakładce dokumenty projektowe.

Gdzie wypełnić formularz rekrutacyjny: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny i za pomocą którego należy przesłać wskazane w formularzu rekrutacyjnym załączniki a następnie po przesłaniu formularza za pomogą generatora należy go wydrukować, zaparafować, podpisać, dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób wskazany w regulaminie, tj. przesłać mailem – w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów – na adres bur.ckpis@byd.pl oraz w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o wsparcie szkoleniowe (obowiązek dostarczenia dokumentacji rekrutacyjnej w formie papierowej dotyczy osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie).