Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży przed świętami...
Wydarzenie: Pobij rekord sprzedaży...

Tutaj może widnieć Twoje ogłoszenie!

Napisane 31 sierpnia, 2020

TUTAJ-MOŻE-WIDNIEĆ-TWOJE-OGŁOSZENIE

Aby w Strefie Członkowskiej pojawiło się ogłoszenie dotyczące Twojej firmy dodaj je samodzielnie poprzez swoje konto lub napisz na biuro@iph.torun.pl z prośbą o dodanie.

Ogłoszenia mogą dotyczyć:
– kupna,
– sprzedaży,
– ofert pracy,
– chęci współpracy biznesowej,
– wymiany doświadczeń.

Zachęcamy do publikacji.

Opcja jest dostępna wyłącznie dla firm zrzeszonych w IPH w Toruniu.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.