Wydarzenie: „Outsourcing kadrowo – płacowy szanse...
Wydarzenie: „Outsourcing kadrowo –...

WEM CONSULTING SZUKA ASYSTENTA SPRZEDAŻY

Napisane 11 stycznia, 2021

ogłoszenie Asystent sprzedaży

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu. Informacja o celach projektu, planowanych efektach, jego wartości i wkładu Funduszy Europejskich znajduje się TUTAJ.