• Każde przedsięwzięcie ma przed sobą
    tylko przyszłość.
      Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim" dotyczącym  możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich. Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Omówione zostaną możliwości wsparcia dla firm z Funduszy Europejskich m.in....
Fundusz Eksportowy – spotkanie dla Wnioskodawców 15 marca!Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru wniosków na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji.Spotkanie odbędzie się 15 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się przez stronę events.technopark.org.pl...
Wtorek z eksportem już 5 marca w Toruński Park Technologiczny ! Podczas seminarium eksperci z Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprezentują genezę koncepcji Przemysłu 4.0, aktualne trendy i dobre praktyki, zagrożenia wiążące się z postępującą automatyzacją, przykłady zastosowań i projekty pilotażowe, Targi Hanowerskie jako hot-spot Przemysłu 4.0 oraz odpowiedzą na Państwa pytania związane z rynkiem niemieckim. #eksport #Niemcy #...
Chcesz wejść na nowe rynki zagraniczne? W ramach Funduszu Eksportowego uzyskasz strategię internacjonalizacji! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, ogłasza nabór wniosków na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji.  Usługi doradcze, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim...
III TORUŃSKIE FORUM ZAWODOWCÓW dedykowane jest:   - przedsiębiorcom, którzy szukają praktykantów i potencjalnych pracowników - rodzicom, którzy stoją przed wyborem kolejnej szkoły dla swojego dziecka - uczniom, którzy chcą samodzielnie dokonać wyboru ścieżki zawodowej   Już 5 marca w Centrum Targowym PARK !   Więcej szczegółów znajduje się na stronie Organizatora
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator REGIONALNEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 13/01/2019. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające: status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, diagnozę...

Prawo

Oczywiście numer PESEL widniejący w tytule dotyczy członków Zarządu, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości zapewniają sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz zobowiązani są do jego podpisania i złożenia w Rejestrze. W ostatnim czasie zadajecie nam bardzo dużo pytań dotyczących Spółek, które w Zarządzie mają wyłącznie cudzoziemców. Co więcej, są to cudzoziemcy, którzy nie posiadają numeru PESEL. Czy takie osoby mają konieczność uzyskania numeru PESEL dla celów podpisania i złożenia...
Chyba nic tak nie cieszy, jak uznanie na własnym podwórku. Dlatego koniecznie musimy pochwalić się tym sukcesem! Otóż w ostatni czwartek, 28 lutego, odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia znaków Made in Toruń, który otrzymała również nasza Kancelaria. Wyróżnienie to jest potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług i ich wiarygodności. Znaku tego nie można kupić, zaś prawo do jego używania przyznaje specjalna Kapituła. Nagrodzone produkty cechuje różnorodność, to co robicie jest dla Was...
Do zamknięcia kwestii sprawozdań finansowych pozostał nam już tylko ostatni krok – złożenie sprawozdania finansowego w systemie teleinformatycznym. Są dwie drogi składania sprawozdań finansowych. Nieważne którą z nich wybierzemy, za każdym razem sprawozdanie finansowe należy złożyć w systemie S24. Pierwszą czynnością jest więc założenie tam konta. To w jaki sposób będziemy składać sprawozdanie finansowe zależy przede wszystkim od tego, czy posiadamy numer PESEL. Po drugie, numer ten należy...
Po wyjaśnieniu nowych zasad sporządzania sprawozdań finansowych, pora przejść do kolejnego etapu – ich podpisywania. Ze względu na to, że od tego roku postępowanie w sprawie składania sprawozdań finansowych do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w całości odbywa się w systemie teleinformatycznym, również zasady podpisywania sprawozdań finansowych uległy zmianie. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej...
Dopiero mija styczeń, a Wy już pytacie o składanie sprawozdań finansowych. I nic w tym dziwnego zważywszy na ilość zmian w tym zakresie, z którą mamy do czynienia w tym roku. Zmiany są duże i występują na wszystkich etapach, począwszy od tworzenia dokumentów finansowych, ich podpisywanie jak i składanie w odpowiednim rejestrze. Zmiany dotyczą kilku aktów prawnych, w tym przede wszystkim ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o rachunkowości. Jak więc należy stworzyć sprawozdanie...
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców już jest! To dobra wiadomość dla wielu przedsiębiorców, którzy od czasu powołania Rzecznika w osobie Adama Abramowicza bezskutecznie poszukiwali kontaktu z jego biurem. Siedzibą Rzecznika jest Warszawa. Biuro powstało przy ul. Wilczej 46. Z Rzecznikiem można kontaktować na kilka sposobów: pod numerem telefonu: 22 123 70 70, na jeden z dwóch adresów e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, www.rzecznikmsp.gov.pl, bądź za pośrednictwem facebook’a...
Chodzi oczywiście o bloga Prawo dla pracodawcy, którego prowadzi mecenas Agata Kicińska. Głównym tematem bloga jest prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka tak opisuje krąg swoich zainteresowań: W trakcie mojej praktyki miałam okazję brać udział w rozstrzyganiu sporów, wydawaniu opinii prawnych czy negocjacji w sprawach związanych zarówno z indywidualnym, jak i zbiorowym prawem pracy. Nie są mi również obce zagadnienia związane z prawem ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności z...
Już za kilka dni, 25 listopada 2018 r., wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta eliminuje większość problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy i kontynuacją jego biznesu. Zarząd sukcesyjny jest ważną kwestią i w związku z tym zachęcamy do odwiedzenia bloga Zakończenie działalności, w którym mecenas Karol Sienkiewicz porusza takie tematy jak śmierć przedsiębiorcy w kontekście koncesji energetycznej, powołanie zarządcy...
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu organizuje spotkanie networkingowe pod tytułem “Zmiany przepisów prawa na korzyść przedsiębiorcy”, które poprowadzi radca prawny Karol Sienkiewicz. Podczas spotkania mecenas Sienkiewicz będzie zajmował się tematyką związaną z Konstytucją biznesu, a także z zarządem sukcesyjnym. O tematach tych często piszemy na blogu. Spotkanie odbędzie się 27 listopada w godzinach 14:00 – 16:00 w siedzibie Izby, przy ul. Marii Skłodowskiej –...
Wraz ze śmiercią przedsiębiorcy powstaje problem związany z realizacją zawartych przez niego umów. W pierwszej chwili nasuwa się pytanie: co dzieje się z takimi umowami? Po raz kolejny wracamy do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, mianowicie do art. 30 tej ustawy. Szczegóły w tym zakresie opisał mecenas Karol Sienkiewicz na Blogu o zarządzie sukcesyjnym. Z wpisem można zapoznać się poniżej: Wpływ śmierci przedsiębiorcy na wykonywanie zawartych przez niego umów...

Marketing

Kasia: W tym tygo­dniu, z oka­zji Dnia Kobiet, przez media prze­ta­cza się powoli fala poli­tycz­nych, spo­łecz­nych i life­sty­lo­wych pod­su­mo­wań, obra­ca­ją­cych się wokół rów­no­upraw­nie­nia, femi­ni­zmu i eman­cy­pa­cji kobiet. Na pewno w wielu z nich zabrzmi echo #me­too i #ti­me­sup, być może pojawi się także na mar­gi­ne­sie dys­ku­sja o inklu­zyw­no­ści, ale raczej w kon­tek­ście pory­wa­ją­cego prze­mó­wie­nia Fran­ces McDor­mand i jej #inc­lu­sion­ri­der, niż fak­tycz­nej reflek­...
Ostat­nio coraz czę­ściej spo­tyka się sto­so­wa­nie zwin­nych (z ang. agile) meto­dyk zarzą­dza­nia pro­jek­tami w bran­żach nie­ko­niecz­nie zwią­za­nych z IT. Być może koja­rzy­cie takie poję­cia, jak scrum, kan­ban, sprint czy retro. Coraz więk­sza popu­lar­ność zwin­nego spo­sobu zarzą­dza­nia w róż­nych bran­żach nie poja­wia się bez powodu. Cyfrowe realia kul­tury i gospo­darki powo­dują, że spraw­dzone na polu IT narzę­dzia dobrze dzia­łają także w innych kon­tek­stach. Co ważne, po pro...
Parę tygodni temu Facebook zatrząsł się w posadach. Nie wszyscy być może już poczuliśmy te drgania, ale wkrótce odczuwalne będą w najdalszych zakamarkach Facebookowej społeczności, czyli nawet na news feedzie mojej Mamy. I twojej też Na początku tego roku Mark Zuckerberg, przez niektórych uważany za następcę Donalda Trumpa, przez innych – za zakompleksionego geeka w szarym t-shircie, który raz na zawsze popsuł nam Świat, ogłosił, że Facebook się zmienia. Jak przetrwać zmianę algorytmu...
Zwięk­sze­nie limitu zna­ków we wpi­sach na Twit­terze ze 140 do 280 zna­ków to zda­niem wielu eks­per­tów jedna z naj­waż­niej­szych zmian w PR-e i mar­ke­tingu minio­nego roku. Tuż pod koniec 2017 roku plotki stały się prawą i Jack Dor­sey CEO Twit­tera wpro­wa­dził rewo­lu­cyjną zmianę. Powie­dzieć, że Twit­ter to medium kon­tro­wer­syjne, to powie­dzieć coś oczywistego. Pomi­ja­jąc poli­tyczną gębę, którą mikro­blog ma przy­szytą w Pol­sce czy USA, Twit­ter wyróż­nia się wśród social media...
Artykuł Kwadrans na PR podcast – AstroTurfing pochodzi z serwisu πR / 3.14 Public Relations.
  Artykuł Kwadrans na PR podcast – marketing hashtagów pochodzi z serwisu πR / 3.14 Public Relations.
Trendy to jeden z wytrychów współczesnej kultury. Pojawiają się na okładkach lśniących magazynów dla kobiet, czają się w menu modnych knajpek, atakują nas w kolejnych newsletterach sklepów internetowych, w opiniotwórczych mediach, na blogach, portalach i w social media… Stały się czymś więcej niż marketingowe hasło, które pomaga sprzedawać nowy model trampek czy burgery z buraczków. Nosząc pozory dziedziny naukowej i wiedzy tajemnej, trendy stały się potężnym biznesem. Mamy więc...
Ostatnie lata zmieniły sposób komunikacji w sieci, gdzie funkcjonuje ponad 3 mld ludzi, z czego 2 mld korzysta z różnego rodzaju mediów społecznościowych. Dzięki sieci ludzie uzyskają dostęp do oceanu informacji, ogromu rozrywki, wiedzy, edukacji i niezmierzonych zasobów kulturowych. Z jednej strony wszyscy jesteśmy konsumentami informacji (głównie w warstwie sieci społecznościowych), a z drugiej strony aktywnie generujemy treści. Każdy z nas może mieć wyraźny, medialny głos w sieci. Staje się...
około
0
uczestników spotkań
ponad
0
podpisanych umów w ramach projektów unijnych
ponad
0
zalegalizowanych dokumentów