Fundusz Eksportowy – GRANTY, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r.

Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant!

Granty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Maksymalny  poziom  dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na:

  1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych, związanych z targami i wystawami poza granicami kraju,
  2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,
  3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności:
   • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
   • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
   • adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
   • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

          Wszystkie informacje dostępne są na stronie TARR pod adresem: https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-eksportowy/#symple-tab-nabor-wnioskow-granty