Fundusz Eksportowy - nabór wniosków od 25 marca!

Chcesz wejść na nowe rynki zagraniczne? W ramach Funduszu Eksportowego uzyskasz strategię internacjonalizacji!

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, ogłasza nabór wniosków na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji. 

Usługi doradcze, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego,

które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera.

 

Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej,

w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej,

w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą,

w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego