Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw - nabór rusza 30.07.2020 r.

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

 


 

CEL PROJEKTU

Utrzymanie działalności gospodarczej przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.

 

DLA KOGO

Granty przeznaczone są dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym osób samozatrudnionych, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 70% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 r. począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 30.07.2020, godz. 8:00 do 31.07.2020, godz. 8:00

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: 14.09.2020

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Elektronicznie w Generatorze Wniosków 

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

do 50 000 zł 

 

CO MOŻNA FINANSOWAĆ

Grantobiorca może ubiegać się o uzyskanie pomocy na utrzymanie działalności przedsiębiorstwa, które, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, poprzez finansowanie kapitału obrotowego.

 


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://kpfp.org.pl/granty-obrotowe/