Informacja dot. pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Nowy Rok przyniósł wiele zmian w prawie pracy. Bardzo istotna zmiana dotyczy systemu OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ, czyli utworzenia PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH. Ustawa  dotycząca PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. i docelowo OBEJMIE WSZYSTKIE PODMIOTY ZATRUDNIAJĄCE, NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI PRACOWNIKÓW. Z uwagi na to, że główny ciężar finansowy oraz organizacyjny związany z prowadzeniem oraz wdrożeniem PPK spoczywać będzie na
pracodawcach – jako na podmiocie zatrudniającym - publikujemy poradnik, który został utworzony przez spółkę partnerską Sienkiewicz i Zamroch we współpracy z MENTOR S.A., jedną z największych polskich spółek brokerskich.

Poradnik obejmuje podstawowe zagadnienia związane z wprowadzeniem PPK Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY. To również cenne źródło informacji – zarówno na etapie oceny konieczności założenia PPK, jak i na etapie
jego prowadzenia. Gdyby wiedza tam zawarta okazała się niewystarczająca lub potrzebna byłaby pomoc we wprowadzeniu PPK w praktyce (lub innych nowości w zakresie prawa pracy), Radcowie Prawni  Sienkiewicz i Zamroch pozostają do dyspozycji.

ppk