Podpisanie umowy Nowa Oferta IPH

Wczoraj tj. 27.06.2018 r. podpisaliśmy umowę na Projekt "Nowa oferta Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu".

Dzięki niemu będziemy przygotowywać się do świadczenia nowych usług i poszerzania oferty Izby. A o tym co Izba obecnie i w przyszłości będzie proponować Przedsiębiorcom w krótkim filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=VFIKau3G4Kw

Okres realizacji 01.07.2018 - 31.12.2019 Projekt realizowany w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 - poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu